Våra tjänster


Klottersanering

Vi är specialutbildade på miljövänlig klotterborttagning som behövs för sanering på de fastigheter där det inte finns klotterskydd på fasaden.
Vi tillgodoser våra kunders behov av en ren och hel fasad, fri från smuts
och vanprydande klotter, till en rimlig kostnad, utan att skada varken fasaden eller miljö.
Alla arbeten som utförs dokumenteras med digitalkamera före och
efter arbetet och delges kund för att redovisa vår höga kvalité.

Exempel på utfört arbete:

PicMonkey CollagePicMonkey Collage2

 

Före och efter behandlingar:


Klotterskydd

Klotterskydd appliceras i två till tre heltäckande lager (beroende på objekt)
med mellanliggande torktid. Klotter på skyddad yta saneras enkelt med vanligt
varmt vatten, under lågt tryck.
Att klottersanera på objekt med klotterskydd är mycket tidsbesparande jämfört med
traditionell klottersanering som sker med klotterborttagare och högtrycksspolning
under högt tryck. Metoden är mycket skonsam för fasaden eftersom inga klotterborttagare
används, och avspolning sker under lågt tryck (50 bar jämfört med 150 bar).


Fasadrengöring

Tvättning av fasader för att ta bort oxider mm.

PicMonkey Collage


Blästring

Våtsandblästring av t ex fasader för att få bort gammal färg mm.


Hydrofimering

Tätning av fundament mm.